گالري تصاوير /

در اينجا تصاوير ما را مشاهده نماييد

دوچرخه جدید HB 300 باردو

دوچرخه جدید HB 300...

جنس الومینیوم الیاژ 60/61 مونتاژ شده کابل کشی داخل تنه تک کارتن ضمانت کالا

Bardobike

Bardobike

شرکت تولیدی و بازرگانی باردوبایکBardobike

تنه دوچرخه آلومینیوم

تنه دوچرخه آلومینیوم

تنه 27/5 آلومینیوم